ul. Krótka 5

05-552 Wola Mrokowska (15km za Jankami)

tel. 793 858 805

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług, prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych w naszym salonie przed przystąpieniem do korzystania z nich .

Klienci salonu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty studia Art Amarant oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

 

§ 1. Godziny otwarcia.

 

Studio Art Amarant świadczy usługi przy ul. Dwernickiego 20 w Warszawie, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz soboty i niedziele salon jest nieczynny (godziny i dni tygodnia mogą zostać ustalone inne na życzenie klienta).

 

§ 2. Umawianie na wizyty

 

1. Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty.

2. Wszystkie zapisy w studiu Art Amarant potwierdzane są na dzień przed planowaną wizytą w formie SMS.

 

§ 3. Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin

 

1.Jeśli nie będą Państwo mogli przybyć na zabieg prosimy o informację. Dwukrotne nie odwołanie wizyty i nie pojawienie się na niej, skutkować będzie pobieraniem zaliczki w wysokości 30% przy kolejnej wizycie.

 

§ 4. Wizyty

 

1. Na terenie salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

2. W Salonie znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w salonie.

3. Za uszkodzenia bądż zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

4. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach bez nadzoru.

5. W razie wątpliwości co do zdrowia klienta możemy odmówić wykonania zabiegu.

 

 

§ 5. Formularze, kartoteki i poufność informacji

 

1. Studio Art Amarant działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

2. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.

3. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.

4. Wszystkie Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej lub w systemie. Tylko osoby pracujące w salonie mają do nich dostęp i zapewniają całkowitą dyskrecję.

5. Formami kontaktu z salonem są:

  a. numer telefoniczny dostępny na naszej stronie internetowej, wizytówkach i ulotkach:     791009393

  b. adres e-mail: salon.artamarant@gmail.com

  c. funpage na Facebooku: https://www.facebook.com/artamarant

 

§ 6. Karty stałego klienta, vouchery, zaproszenia

 

1. Karty stałego klienta, vouchery i zaproszenia dostępne w salonie są wydawane na określony czas i dla konkretnej osoby, przypisane do systemu komputerowego. Do kart stałego klienta obowiązuje dodatkowy regulamin dostępny w salonie.

2. Vouchery i zaproszenia nie mogą być wymienione na gotówkę.

3. Vouchery i zaproszenia mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę na którą są wystawione.

4. Vouchery i zaproszenia nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o przemyślane zakupy.

 

 § 7. Reklamacje

 

1. W przypadku niezadowolenia z naszych usług lub wszelkich domniemanych powikłań po zabiegu bardzo prosimy o zgłaszanie reklamacji niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż 2 dni po zabiegu.

2. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usługi na najwyższym poziomie.

3. Wszelkie reklamacje należy składać w recepcji salonu osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem.

4. W sytuacji wystąpienia działań niepożądanych wizyta w salonie jest niezbędna, aby można udzielić ewentualnej pomocy lub skierować taką osobę do specjalisty. Zdjęcia wysyłane MMSem, czy inną drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę w celu uznania reklamacji.

5. Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 14 dni.

6. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 8. Zamawianie i odbiór kosmetyków

 

1. W ofercie salonu posiadamy do odsprzedaży kosmetyki polecanych marek.

2. Zamówione kosmetyki czekają na Państwa 10 dni lub do zgłoszonego przez Państwa dnia odbioru, przy zamówieniu kosmetyków pobieramy zaliczkę 30% wartości ceny.

3. Produkty, które nie zostaną przez Państwa odebrane trafiają na półkę i mogą być zakupione przez inne osoby, a wpłacona zaliczka przepada.

4. Nie przyjmujemy zwrotów kosmetyków.

 

§ 9. Standard obsługi

 

1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.

2. W studiu Art. Amarant zapewniamy:

a. bezpieczny, atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia,

b. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,

c. profesjonalny dobór pielęgnacji domowej ,

d. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,

e. pełną dyskrecję,

f. dowolną formę płatności: gotówka, przedpłata, karta płatnicza.

 

§ 10. Zmiany w regulaminie

 

1. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.artamarant.pl. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

2.. Każdy(a) klient/ka ma prawo do wglądu do regulaminu i cennika usług .

3. W salonie mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

4. Wszystkie osoby przebywające w salonie zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu .

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku i obowiązuje do odwołania.

6. W dniu 18 maja 2020 roku wprowadziliśmy dodatkowe wytyczne Ministerstwa Zdrowia związane z pandemią w kraju i na świecie.

 

Zespół Art Amarant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

793 858 805

  REGULAMIN 

Art Amarant

Kosmetologia Estetyczna